logo Sykehuspartner

Sykehuspartner har mer enn 80 prosjektledere

Maria Elisabeth Nilsson er en av disse og har bakgrunn som prosjektleder i bank og finans.

En person som smiler i et rom

Foto: Elisabeth Nordnes Klevstuen / Sykehuspartner

– Det beste med å være prosjektleder i Sykehuspartner er at jeg får mulighet å jobbe med livsviktige prosjekter som bidrar til å både forbedre helsetjenesten og gi klinikerne på sykehusene en bedre arbeidshverdag.

Det er i tillegg et stort prosjektlederteam i Sykehuspartner og man satser virkelig på at vi skal utvikle oss. Vi lærer hele tiden nye ting gjennom utfordrende prosjekter, samlinger, «faglig fredag» eller når vi er ute på sykehusene, jobber sammen med klinikerne og får se hvordan løsningene våre faktisk blir brukt.

Som prosjektleder i Sykehuspartner består jobben hennes av planlegging, oppfølging og kommunikasjon. Hun trekker frem viktigheten av forankring, evnen til å skape motivasjon og entusiasme, og ikke minst å sikre at forutsetningene ligger til rette for at alle prosjektdeltakere skal kunne bidra på beste måte. 

– Det er fint å få jobbe sammen med alle kompetente og kunnskapsrike folk i Sykehuspartner. Det er også virkelig stimulerende å få lov til å jobbe sammen med kloke og engasjerte fagfolk fra ulike områder i helseforetakene.

En viktig oppgave for en prosjektleder er å bidra til å sette ting i et større sammenheng, slik at alle forstår helheten av hva vi skal levere. Og det er lett å motivere prosjektdeltakere for å gjøre en jobb for livsviktig IKT.

I sin tid i Sykehuspartner har Maria Elisabeth ledet flere ulike prosjekter, Et av dem har innført en ny løsning for fosterovervåking, til glede for både mor og barn og jordmødrene på fødeavdelingene. Det prosjekt som Maria Elisabeth jobber med akkurat nå skal bidra til at ambulansene i Helse Sør-Øst får nytt utstyr for å overvåke og behandle pasientene, og sikre en god samhandling med sykehusene. 

– Vi kan aldri si at vi som prosjektledere redder liv, men det er en god følelse å vite at jeg er med på å gi nordmenn en bedre helsetjeneste. 

Sist oppdatert 07.06.2023