logo
Kontor i Sykehuspartner

Hva vi ser etter

Mangfold og inkludering styrker den samlede kompetansen vår! Vi trenger både erfarne og nyutdannede kollegaer med et bredt spekter av fagkompetanse og ser etter deg som identifiserer seg med våre verdier.

Våre verdier er å være fremoverlente, ansvarlige og være en medspiller. 

Kort fortalt handler det om at vi er engasjerte i jobben vår og det samfunnsansvaret vi har. Det betyr også at vi skal ta ansvar for våre handlinger og etterleve våre verdier. I tillegg er vi alle en medspiller som gjør at vi tilslutt når våre mål som er å være en partner for helsetjenester i utvikling. 

Bilder på vegg verdier

Foto: Sykehuspartner

Sykehuspartner sine verdier.

Mangfold og inkludering styrker den samlede kompetansen vår

Sykehuspartner skal være en partner for helsetjenester i utvikling. For å klare dette er vi avhengig av en arbeidsstyrke med et bredt mangfold. Den digitale transformasjonen handler i like stor grad om menneskene som teknologien. For å løse vårt samfunnsoppdrag  trenger vi hverandre. Dette motiverer oss til å jobbe videre med å sikre et bredere mangfold på arbeidsplassen med medarbeidere som speiler mangfoldet i befolkningen. 

Sykehuspartner arbeider systematisk med god ivaretakelse av våre medarbeidere, og har planer for å rekruttere, beholde og utvikle personell. Vi skal fremme likestilling og forebygge diskriminering blant våre medarbeidere. Vi skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling, inkludering og mangfold og hindre diskriminering og trakassering på alle våre arbeidsområder.

Er du kvalifisert for en stilling som er lyst ut oppfordres du til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn. 

Vi arbeider aktivt med å sikre gode, lokale arbeidsmiljø

Vi gjennomfører årlige medarbeiderundersøkelser, og med en svarandel på over 90% gir undersøkelsen viktig innsikt i hvordan våre medarbeidere opplever arbeidsforholdene i Sykehuspartner.

Alle hovedområder i undersøkelsen for 2023 har skår mellom 78 og 90. Resultatene indikerer at vi overordnet sett opplever et godt arbeidsmiljø i Sykehuspartner.

Diagram, liggende stolpediagram

Foto: Sykehuspartner

 

Sist oppdatert 30.05.2023