logo Sykehuspartner
Kontor i Sykehuspartner

Hva vi ser etter

Mangfold og inkludering styrker den samlede kompetansen vår! Vi trenger både erfarne og nyutdannede kollegaer med et bredt spekter av fagkompetanse og ser etter deg som identifiserer seg med våre verdier.

Våre verdier er lagspiller, endringsvillig, ansvarlig og nytenkende. 

Kort fortalt handler det om at vi er løsningsorienterte og engasjerte i jobben vår og det samfunnsansvaret vi har. Det betyr også at vi skal ta ansvar for våre handlinger og etterleve våre verdier. I tillegg er vi alle en lagspiller som gjør at vi tilslutt når våre mål om å levere gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det.

Mangfold og inkludering styrker den samlede kompetansen vår

Sykehuspartner skal utgjøre en forskjell for pasient og sykehus ved å levere bærekraftige, sikre og moderne digitale tjenester. For å klare dette er vi avhengig av en arbeidsstyrke med et bredt mangfold. Den digitale transformasjonen handler i like stor grad om menneskene som teknologien. For å løse vårt samfunnsoppdrag  trenger vi hverandre. Dette motiverer oss til å jobbe videre med å sikre et bredere mangfold på arbeidsplassen med medarbeidere som speiler mangfoldet i befolkningen. 

Sykehuspartner arbeider systematisk med god ivaretakelse av våre medarbeidere, og har planer for å rekruttere, beholde og utvikle personell. Vi skal fremme likestilling og forebygge diskriminering blant våre medarbeidere. Vi skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling, inkludering og mangfold og hindre diskriminering og trakassering på alle våre arbeidsområder.

Er du kvalifisert for en stilling som er lyst ut oppfordres du til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn. 

Vi arbeider aktivt med å sikre et godt arbeidsmiljø

Vi gjennomfører årlige medarbeiderundersøkelser, og med en svarandel på over 90 prosent gir undersøkelsen viktig innsikt i hvordan våre medarbeidere opplever arbeidsmiljøet. 

Alle hovedområder i undersøkelsen for 2024 har skår mellom 79 og 90. Resultatene indikerer at vi overordnet sett opplever et godt arbeidsmiljø i Sykehuspartner.

Bildet er et stolpediagram som viser resultater fra ForBedrings-undersøkelsen 2024.
Illustrasjon: Sykehuspartner HF

 

Sist oppdatert 21.05.2024