Nyheter

 

 

Regional EPJ innført ved Sykehuset i Vestfold22938119.10.2016 12:19:303http://www.sykehuspartner.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx19.10.2016 13:00:00
Sykehuspartner nominert til årets sikkerhetspris22935619.10.2016 07:13:488http://www.sykehuspartner.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx19.10.2016 08:00:00
Olav Berg ansatt som viseadministrerende direktør i Sykehuspartner22912619.10.2016 07:04:279http://www.sykehuspartner.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx14.10.2016 10:30:00
En ny hverdag for de ansatte ved Oslo Universitetssykehus1109619.09.2016 05:51:025http://www.sykehuspartner.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx19.09.2016 06:00:00
Oppfølgingsteam sjekker arbeidsforhold ved fabrikker i Mellom–Amerika1043716.09.2016 10:43:526http://www.sykehuspartner.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx16.09.2016 11:00:00

 Praktisk informasjon

Yes