Nyheter

 

 

E-resept tas i bruk ved Akershus Universitetssykehus23310210.10.2014 10:51:32http://www.sykehuspartner.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx10.10.2014 11:00:00
Godt gjennomført oppgradering av DIPS ved Sykehuset Østfold23311802.10.2014 10:24:26http://www.sykehuspartner.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx02.10.2014 11:00:00
Nok en vellykket IDM-implementering på Sykehuset Østfold23314230.09.2014 08:01:56http://www.sykehuspartner.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx30.09.2014 08:00:00
Pasienter har tilgang til egne epikriser på nett23316325.09.2014 11:51:47http://www.sykehuspartner.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx25.09.2014 12:00:00
Nasjonal skyløsning for innovasjon innen helse-IKT23314026.08.2014 11:17:16http://www.sykehuspartner.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx26.08.2014 09:00:00

 Praktisk informasjon

Yes