Nyheter

 

 

Sykehusene kan bli bedre på bemanningsplanlegging10427030.09.2015 14:20:54http://www.sykehuspartner.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx30.09.2015 14:00:00
Alle helseforetak i Helse Sør-Øst er nå på riktig DIPS-versjon9004722.09.2015 12:12:43http://www.sykehuspartner.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx22.09.2015 13:00:00
Årets Ehelsepris til DIPS-prosjektet ved Oslo Universitetssykehus7073118.09.2015 05:31:54http://www.sykehuspartner.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx18.09.2015 06:00:00
Vellykket innføring av regional økonomi- og logistikkløsning på Sykehuset i Vestfold HF3228903.09.2015 07:17:59http://www.sykehuspartner.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx03.09.2015 08:00:00
Mariann Hornnes tilsatt som administrerende direktør22521127.08.2015 12:11:03http://www.sykehuspartner.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx27.08.2015 13:00:00

 Praktisk informasjon

Yes