Nyheter

 

 

Helsesektoren må dra nytte av den tekniske utviklingen14628126.02.2015 09:20:17http://www.sykehuspartner.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx26.02.2015 10:00:00
Oppgraderingen starter på Oslo universitetssykehus20301718.02.2015 15:23:18http://www.sykehuspartner.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx02.02.2015 15:00:00
Overtar fullt ansvar fra Helse Sør-Øst RHF17952818.02.2015 15:22:54http://www.sykehuspartner.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx20.01.2015 14:00:00
Innføring av felles forskningsverktøy for OUS og Ahus 15459914.01.2015 11:08:10http://www.sykehuspartner.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx14.01.2015 11:00:00
ERP produksjonssatt på SØHF6682518.02.2015 15:24:07http://www.sykehuspartner.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx06.01.2015 14:00:00

 Praktisk informasjon

Yes