Nyheter

 

 

Mer effektiv arbeidsflyt for radiologene24470326.08.2016 12:18:394http://www.sykehuspartner.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx26.08.2016 11:00:00
Informasjonssikkerhet er pasientsikkerhet24463725.08.2016 08:28:1028http://www.sykehuspartner.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx24.08.2016 10:00:00
Kjetil Marius Istad blir administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF 23578611.07.2016 09:03:27278http://www.sykehuspartner.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx11.07.2016 09:00:00
Innspill på miljøkriterier ved innkjøp ønskes23543404.08.2016 10:21:51354http://www.sykehuspartner.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx06.07.2016 08:00:00
Sykehuspartner bidrar til økt pasientsikkerhet 23507906.07.2016 07:50:42102http://www.sykehuspartner.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx05.07.2016 08:00:00

 Praktisk informasjon

Yes