Nyheter

 

 

'Norges største flyttejobb'2006323.10.2014 10:07:56http://www.sykehuspartner.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx22.10.2014 14:00:00
E-resept tas i bruk ved Akershus Universitetssykehus2001010.10.2014 10:51:32http://www.sykehuspartner.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx10.10.2014 11:00:00
Godt gjennomført oppgradering av DIPS ved Sykehuset Østfold2002602.10.2014 10:24:26http://www.sykehuspartner.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx02.10.2014 11:00:00
Nok en vellykket IDM-implementering på Sykehuset Østfold2005030.09.2014 08:01:56http://www.sykehuspartner.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx30.09.2014 08:00:00
Pasienter har tilgang til egne epikriser på nett2008225.09.2014 11:51:47http://www.sykehuspartner.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx25.09.2014 12:00:00

 Praktisk informasjon

Yes