logo Sykehuspartner

TISK IKT tildeles eHelse-prisen for 2021

Sykehuspartner er sammen med de øvrige samarbeidspartnerne i TISK IKT, tildelt eHelse-prisen for 2021.

Publisert 24.03.2022
Sist oppdatert 25.03.2022

Konstituert administrerende direktør Anne Thea Hval  mottar eHelseprisen 2021 på vegne av Sykehuspartner .


Sykehuspartner, sammen med FHI, Helsedirektoratet, Digitaliseringsdirektoratet, KS, Politiet, Skatteetaten, NHN, Legeforeningen og Direktoratet for Ehelse, tildeles prisen som en annerkjennelse for arbeidet med TISK IKT. TISK IKT er betegnelsen på de digitale smittevernstiltakene som ble benyttet i bekjempelsen av pandemien. 

– Arbeidet med TISK IKT har både gitt gode resultater og banet vei for nye tilnærminger til prosjekt- og utviklingsarbeid på tvers av virksomheter og sektorer. Dette blir nå synliggjort i forskjellige sammenhenger, hvilket er både gledelig og viktig, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet.

Utrolig stolte

Konstituert administrerende direktør Anne Thea Hval i Sykehuspartner var til stede på Vika Kino i Oslo for å motta prisen sammen med de andre aktørene i TISK IKT.

– Vi er utrolige stolte over denne annerkjennelsen for arbeidet vi i Sykehuspartner har bidratt med under pandemien. Dette viser den verdifulle kompetansen og kapasiteten våre medarbeidere besitter, forteller Anne Thea Hval.

Første tildeling

Prisen ble utdelt torsdag 24. mars under eHelse 2022-konferansen som arrangeres av Den Norske Dataforening i samarbeid med Legeforeningen og NFSs faggruppe for e-helse. Det er første gang denne prisen deles ut.