logo Sykehuspartner

Standardiserer fosterovervåkingen i regionen

Sykehuspartner er snart i mål med å standardisere fosterovervåkingen i regionen.

Publisert 28.06.2022

(Illustrasjon: Shutterstock)

​Sykehuspartner har jobbet med å innføre en felles løsning for fosterovervåking i Helse Sør-Øst. Og arbeidet har gitt resultater.

– Vi er kommet langt. Løsningen er satt i produksjon for åtte sykehus på atten forskjellige steder, forteller Maria Elisabeth Nilsson som er prosjektleder i prosjektet.​– Vi er godt fornøyd med at løsningen blir tatt i bruk av alle sykehusene, sier Nilsson.

Fakta

  • Alle CTG-målinger blir vist i Partus. Dette sikrer at målingen alltid er koblet til riktig pasient og at det blir enklere å gjenfinne historiske målinger.
  • Pågående CTG-målinger vises også på overvåkingsskjermer på vaktrom. Det gjør det mulig for flere jordmødre å følge med og støtte kolleger under risikofødsler.
  • Løsningen bidrar til økt pasientsikkerhet og spart arbeidstid for jordmødre og gynekologer.


Gir god databehandling

Løsningen for fosterovervåking sikrer at riktig registrering kobles til riktig kvinne.

– På den måten kan personellet på sykehuset raskt og sikkert finne frem til tidligere fosterovervåkinger og kan sammenligne dem, forklarer Nilsson.

Hun legger til:– Denne løsningen bidrar også til enklere overvåking og oppfølging av pågående registreringer for vakthavende medisinsk personell.– Fantastisk godt samarbeid
Ifølge Nilsson har dette vært en etterlengtet løsning for klinikerne.– Det har vært et fantastisk godt samarbeid mellom sykehusene – både klinikere og ressurser fra medisinsk teknisk avdeling – og prosjektgruppen. Alle ressurser fra Sykehuspartner har bidratt fullt ut gjennom hele prosjektet, og det har vært veldig kjekt å få til, avslutter Nilsson.​

Viktig for sykehusene

– Det er viktig at regionale standardiserte løsninger tas i bruk der hvor dette er mulig, sier Geir Ove Staalen, direktør for Kliniske IKT-tjenester.For fosterovervåkingen betyr dette at ressursinnsatsen snart kan rettes mot én løsning. I følge Staalen er dette en løsning som er best mulig for kliniker og pasient.
– Vi har jo i vårt oppdrag at vi skal realisere stordriftsfordeler der hvor dette er mulig. Da er det essensielt at prosjekter som fosterovervåking lykkes. Jeg er svært fornøyd med at det ser ut til at vi får til dette nå, og jeg vil gi honnør til prosjektet, helseforetakene og alle involverte, fastslår han.