logo Sykehuspartner

– Har gledet meg til å komme i gang

1. juni har Hanne Tangen Nilsen sin første dag på jobb som administrerende direktør for Sykehuspartner.

Publisert 01.06.2022

Hanne Tangen Nilsen er ny administrerende direktør i Sykehuspartner HF. (Foto: Thomas Brun/NTB Kommuinikasjon)

Hanne Tangen Nilsen er ny administrerende direktør i Sykehuspartner HF. (Foto: Thomas Brun/NTB Kommuinikasjon)

– Jeg må innrømme at det er litt overveldende akkurat nå, men jeg har gledet meg veldig til å komme i gang, sier Sykehuspartners nye administrerende direktør.

De første ukene skal hun bruke på å bli kjent med menneskene, virksomheten og alle oppgavene Sykehuspartner jobber med hver dag.

– Det er mye å sette seg inn i siden Sykehuspartner har en svært stor portefølje, kommenterer Tangen Nilsen.

Kompetente medarbeidere

Tangen Nilsen har vært styremedlem i Sykehuspartners styre. Det mener hun er en styrke når hun nå skal lede virksomheten.

– Som styremedlem har jeg fått innsikt i Sykehuspartners oppdrag og utfordringer. Det blir mye spennende å engasjere seg i. En ting er sikkert: Sykehuspartner er en kompetansetung virksomhet med dedikerte og engasjerte medarbeidere, sier Tangen Nilsen.

Hun ser frem til å bli bedre kjent med virksomheten og få bedre innsikt i hverdagen til medarbeiderne.

– Når det kommer til stykke, er den største verdien vi sitter på, menneskene som jobber her. Det er innsatsen hver og én gjør hver dag, og det som vi gjør sammen, som teller, mener Tangen Nilsen.

Sikkerhet og beredskap

Portrett av Hanne Tangen Nilsen

Hanne Tangen Nilsen har lang erfaring som sikkerhetsansvarlig i Telenor.

Tangen Nilsen kommer fra stillingen som sikkerhetsdirektør for Bedriftsmarkedet i Telenor Norge.

– Jeg har jobbet i Telenor i snart en mannsalder, og det er rart å skifte virksomhet nå. Samtidig er samfunnsoppdraget til Sykehuspartner så stort og viktig at jeg ikke kunne la være å bli med på laget og løse oppgavene Sykehuspartner står overfor.

Som medlem av totalberedskapskommisjonen er hun nå med på å vurdere hvordan beredskapsressursene i Norge best kan utnyttes både fra et samfunnssikkerhets og statssikkerhets ståsted.

– Jeg tror arbeidet med totalberedskapskommisjonen er veldig relevant også i rollen som administrerende direktør for Sykehuspartner, sier Tangen Nilsen og legger til:

– Vi er en felles tjenesteleverandør for Norges største helseregion. Vi er en viktig del av totalberedskapen i samfunnet både i fred, krise og krig.

Utvikling

Tangen Nilsen er opptatt av at IKT-virksomheter må utvikle seg i takt med teknologien.

– Dette så vi tydelig i Telenor, og det er jo allerede høyt på agendaen i Sykehuspartner. Tiden for de store omorganiseringene er over. Dagens virksomheter må utvikle og endre seg kontinuerlig. Det må vi også for å kunne levere tjenester og teknologi på en effektiv og sikker måte for helseforetakene i regionen i årene som kommer, sier Tangen Nilsen.

Hva betyr det?

– Det betyr at vi må komme dit at vi får til kontinuerlig utvikling og endring av organisasjonen. Da vil vi hele tiden tilpasse oss tjeneste vi skal levere. Bonusen er at Sykehuspartner blir en enda mer spennende virksomhet å jobbe i, forklarer Tangen Nilsen.

Hun legger til:

– Dette vet jeg Sykehuspartner allerede jobber med, og jeg har stor tro på at vi skal lykkes.

Brenner for digitaliseringen av helsesektoren

Tangen Nilsen har et har et stort engasjement for digitaliseringen i helsesektoren og hva det vil bety for brukerne fremover.

– Sykehuspartner er en meget viktig partner for helseforetakene. Samfunnsoppdraget vårt innebærer jo i ytterste konsekvens at pasienter får en trygg og sikker behandling. Å utvikle oss i takt med helseforetakenes behov, er sentralt for å kunne levere på forventningene – og kanskje helst over forventningene. Vi leverer jo livsviktig IKT, fremholder hun.

Tangen Nilsen har jobbet mye med digitalisering, sikkerhet og endringsarbeid i Telenor.

– Erfaringene derfra tar jeg med meg i arbeidet i Sykehuspartner. Jeg har stor respekt for det arbeidet som Sykehuspartner er i gang med gjennom moderniseringen av infrastrukturen og det å legge til rette for økt digitalisering i helseregionen. Jeg gleder meg til å være med på dette arbeidet, fastslår hun.