Sykehuspartner - ny felles tjenesteleverandør for IKT i hele Helse Sør-Øst 

 

1. september etableres nye Sykehuspartner IKT som felles tjenesteleverandør for hele Helse Sør-Øst. Ca. 400 IKT-medarbeidere fra helseforetakene virksomhetsoverdras til Sykehuspartner, som dermed blir den største IKT-leverandøren innen helse i Norden.

- Det stilles stadig større krav til kvalitet og effektivitet på leveranser og tjenester på IKT-området og forventningene er betydelige. Omstillingsprogrammets prosess fram til vedtakene om etableringen av felles tjenesteleverandør har vært lang – men nå er vi her, sier en glad viseadm.dir i Helse Sør-Øst RHF, Kristin W. Wieland.
- 1. september er en viktig milepæl for å møte utfordringene. Da samler vi ressursene i både gamle sør og gamle øst, og legger til rette for god kvalitet både innen IKT-området spesielt og pasientbehandling generelt.

Avhengige av teknologi
- Helseforetakene blir stadig mer avhengige av teknologi. IKT-kostnadene for helseforetakene vil derfor stige. For å minske enkeltkostnadene i helseforetakene i framtiden mener vi at etableringen av en felles tjenesteleverandør er nødvendig. Da får vi muligheter til å standardisere støttefunksjoner i hele helseforetaksgruppen, både det medisinsk og administrativt arbeid. Dette gjelder både teknologi, organisering og prosess. Vi oppnår flere stordriftsfordeler enn om hvert foretak skulle gjort dette løftet alene, sier Wieland.
Etableringen av felles tjenesteleverandør og målene om mer samordning og felles løsninger, er også i tråd med nasjonale føringer og etablering av nasjonalt IKT-selskap. Helseministerens samhandlingsreform er også opptatt av IKT som verktøy for økt samhandling mellom de ulike delene av helsetjenesten.
– Omstillingsprogrammet i Helse Sør-Øst er således en god start for å få til det samhandlingsreformen legger opp til, tror Wieland.

Etableringen i praksis
Sykehuspartner IKT blir med etableringen av felles tjenesteleverandør den største IKT-leverandøren innen helse i Norden, dersom man ser på antall PC-er og brukere.
- Vi har forberedt oss godt og er klare for oppgaven, sier direktør i Sykehuspartner Arild Gjerdseth. Nå har han fokus på om lag 400 nye medarbeidere som blir en del av Sykehuspartner IKT. – Det blir ikke mange store endringer for medarbeidere i første fase, men trolig vil det merkes faglig. Medarbeiderne blir en del av et større fagmiljø enn de har vært før, og får utvidede kompetanse- og karrieremuligheter, tror Gjerdseth.
Ingen medarbeidere flytter fysisk fra sitt nåværende arbeidssted i denne fasen. Etableringen av nye Sykehuspartner IKT vil markeres på alle helseforetak som blir berørt av endringen, samt i hele Sykehuspartner.
 


Publisert 01.09.2009 12:30 | Endret 16.12.2011 10:23 

 ‭(Skjult)‬ Publisert av enhet

 ‭(Skjult)‬ Handler om

2010©Helse Sør-Øst RHF | Pb. 3562, 3007 Drammen | Tlf: 32235300 | Postmottak | Redaktør: Trude Julie Dommerud
Besøksadresse: hovedkontor Drammen: Vektergården, Grønland 34, 3045 Drammen Postadresse: Pb. 3562, 3007 Drammen || Org.nr: 991324968